Pensioenfonds Cosun

Volgens het rooster van aftreden van het Verantwoordingsorgaan (VO) treden er op 30 juni 2018 drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden terug.

Vanuit de Vereniging van gepensioneerden zijn alle drie de aftredende VO leden opnieuw voorgedragen. Het Fonds heeft na een oproep in het pensioenbulletin van september, vóór de sluitingsdatum van 31 oktober jl., verder geen aanmeldingen ontvangen van pensioengerechtigden die niet zijn aangesloten bij de Vereniging van gepensioneerden. Hierdoor hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden.

In de bestuursvergadering van 9 november jl. heeft het bestuur besloten om de drie voorgedragen leden te herbenoemen.

Wij feliciteren de heren Kraaijmes, Dijkstra en Van Crugten met hun herbenoeming.

Gepubliceerd op 13 november 2017