Suikerbieten

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. In de nieuwe wet zijn bepalingen opgenomen over de klachten- en geschillenprocedure. Wij hebben ons klachten- en geschillenreglement daarop aangepast. De wijzigingen gaan met name over nieuwe definities en nieuwe termijnen waarbinnen een klacht afgehandeld dient te zijn. Van een klacht is sprake als je onttevreden bent. Ook is er een klachtencommissie ingesteld die de klachten over uitvoering van het pensioenreglement behandeld. Deze commissie bestaat uit twee bestuurders.

Lees hier meer over de klachten- en geschillenregeling. En hoe je een klacht kunt indienen.

Gepubliceerd op 13 juli 2023