De jaarverslagen van Stichting Pensioenfonds Cosun geven je inzicht in de financiële gang van zaken over het betrokken verslagjaar. In het bestuursverslag beschrijft het bestuur van het fonds de belangrijkste ontwikkelingen. Ook vind je er informatie over onderwerpen zoals het beleggingsbeleid en het risicobeheer.

Klik op onderstaande links om de jaarverslagen te downloaden: