Lading suikerbieten

Het bestuur heeft op 21 juni 2022 het jaarverslag 2022 besproken en dit is op 24 juni vastgesteld. 2021 liet zich financieel gezien kenmerken door een verder herstel van de financiële markten, ondanks het voortduren van de Covid-19 pandemie.

Het herstel van het Fonds gedurende 2021 heeft ertoe geleid dat per 30 september 2021 de beleidsdekkingsgraad (116,4 procent) hoger was dan de vereiste dekkingsgraad van dat moment (114,7 procent). Vanaf dat moment was het Fonds uit het reservetekort en is het herstelplan beëindigd. Lees het artikel in het Pensioenbulletin Van Nu Naar Later juni 2022_nr 34 met daarin een terugblik op 2021 en/of het volledige jaarverslag 2021.

Gepubliceerd op 5 juli 2022