Verhittingsproces

Het bestuur heeft op 22 juni 2021 het jaarverslag 2020 besproken en dit is op 25 juni gepubliceerd. Het jaar 2020 was een jaar van grote economische tegenstellingen. Deze werden met name veroorzaakt door de uitbraak van de Covid-19 pandemie. Ook de financiële positie van ons Fonds had hieronder te lijden. Echter in hetzelfde jaar was er ook nog sprake van een ongekend herstel. Lees een artikel in het Pensioenbulletin juli 2021 en het jaarverslag 2020 via deze link.

Gepubliceerd op 2 juli 2021