Sociale partners stellen voor dat op het moment van de overstap, het invaren, minimaal de waarde van de opgebouwde pensioenen wordt ingebracht in de persoonlijke pensioenvermogens. Of dit mogelijk is hangt af van de dekkingsgraad op het moment van invaren. Indien de dekkingsgraad lager is dan 106%, dan willen de sociale partners de ingang van de nieuwe pensioenregeling en het invaren met 1 jaar uitstellen. Dit uitstellen is mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2028. Op die datum moet er worden overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Is de dekkingsgraad dan lager dan 104%, dan zal er een korting plaatsvinden op de ingegane pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenaanspraken, voordat er wordt overgegaan.

Is de dekkingsgraad op het moment van de overstap hoger dan 106%, dan zal het meerdere worden uitgedeeld volgens de afspraken die sociale partners hierover hebben gemaakt.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend