Poedersuiker

Door het verlenen van toeslagen (ook wel bekend als indexatie), is het mogelijk de pensioenen (gedeeltelijk) mee te laten stijgen met prijsstijgingen. Het verlenen van deze toeslagen is alleen toegestaan binnen de ruimte die de wet- en regelgeving biedt. Die regels zijn per 1 juli 2022 wettelijk verruimd. Hierdoor mogen pensioenfondsen onder voorwaarden eerder toeslag verlenen. Dit is vooruitlopend gedaan op de nieuwe regels die gaan gelden in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. In dit nieuwe pensioenstelsel, hoeven pensioenfondsen minder reserves aan te houden, waardoor de pensioenen sneller kunnen meebewegen (omhoog, maar ook omlaag) met de economische ontwikkelingen.

In de afgelopen week hebben de media geschreven over een aantal grote pensioenfondsen die besloten hebben om van deze verruimde mogelijkheid gebruik te maken. In veel gevallen betrof het pensioenfondsen die nog geen toeslag hadden verleend in 2022 (en in de jaren daarvoor).

Ook het bestuur van Pensioenfonds Cosun onderzoekt de mogelijkheden die de verruimde wetgeving biedt. Het bestuur onderzoekt dit als aanvullende vraagstelling in de reeds geplande ALM-studie, die in de zomer plaatsvindt. In een ALM-studie wordt gekeken of de beleggingen optimaal zijn afgestemd op de pensioenverplichtingen en/of de ambities van het Fonds met het gekozen beleid waar te maken zijn. De mogelijkheid om sneller een toeslag te verlenen, wordt op die manier in samenhang met het volledige beleid (beleggingsbeleid, premiebeleid en toeslagbeleid) van het pensioenfonds onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de korte en lange termijn effecten van eventuele beleidswijzigingen.

Het bestuur zal mede op basis van de resultaten van de ALM-studie definitief besluiten of het toeslagbeleid wordt aangepast. Daarnaast wordt in samenhang hiermee besloten of gebruik wordt gemaakt van de eenmalige mogelijkheid om de eerder verleende toeslag per 1 januari 2022 te verhogen. Het Fonds gaat niet overhaast te werk en streeft naar zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming, ook in het licht van de bestaande reglementen en afspraken.

Het eerstvolgende toeslagbesluit wordt in het vierde kwartaal genomen. Dit toeslagbesluit heeft betrekking op de te verlenen toeslag per 1 januari 2023 en het eventueel (alsnog) verhogen van de reeds toegekende toeslag per 1 januari 2022. Dit besluit wordt dan zoals gebruikelijk op deze website, maar ook in het Pensioenbulletin ‘Van Nu Naar Later’, nader toegelicht.

Gepubliceerd op 7 juli 2022