Suikerbieten

Het bestuur heeft het voornemen om per 1 juli 2017, ter versterking van het bestuur, twee externe professionele bestuursleden aan te stellen. Daarmee zijn de volgende functies vacant:

Bestuurslid deskundig op het gebied van vermogensbeheer, tevens voorzitter bij de beleggingscommissie.

Bestuurslid deskundig op het gebied van actuariële zaken, risicomanagement, administratieve organisatie en interne controle.

Indien u voor één van deze vacatures in aanmerking wilt komen, dan zien wij graag uw sollicitatie tegemoet via de link in de vacaturetekst

8 juni 2017 Inmiddels is de procedure afgerond u kunt niet meer reageren op de vacature.

Gepubliceerd op 8 maart 2017