Toeslagverlening 1 januari 2018

Zowel voor de actieve deelnemers als voor de niet-actieve deelnemers van Pensioenfonds Cosun is er per 1 januari 2021 geen toeslagverlening.

Beleidsdekkingsgraad was lager dan 110%

De basis voor vaststelling van de toeslagverlening uit het vermogen van het pensioenfonds per 1 januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2020. Toen was de beleidsdekkingsgraad 108,5%. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 110%, dan is er wettelijk geen ruimte om de pensioenen te indexeren. Bij een niveau tussen 110% en 125% is er ruimte voor gedeeltelijke toeslagverlening. Boven 125% kan de volledige toeslag worden toegekend en is er wellicht nog ruimte voor het inhalen van in voorgaande jaren gemiste toeslagen.

Actieve deelnemers

Voor de actieve deelnemers is de maatstaf voor het jaarlijks verhogen van de pensioenen de loonindex. Deze is gebaseerd op de CAO-stijging binnen de CAO van Cosun Beet Company. In de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 zijn er binnen Cosun geen cao-loonstijgingen geweest. Omdat de maatstaf 0% is, wordt er geen toeslag verleend.

Niet-actieve deelnemers

Voor de niet-actieve deelnemers is de maatstaf voor het jaarlijks verhogen van de pensioenen de prijsindex, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor alle huishoudens. In de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 zijn de prijzen met 1,22% gestegen. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 110% lag, is er geen vrij beschikbaar fondsvermogen voor toeslagverlening. Daarom is er ook geen toeslag voor de niet-actieve deelnemers.

Economische onzekerheid blijft groot

Als de beleidsdekkingsgraad in de toekomst ooit boven 125% uitkomt, is er een mogelijkheid om de nu gemiste toeslag in te halen. Daar ziet het er in komende jaren echter zeker niet naar uit. Mede door de voortdurende coronacrisis is de economische onzekerheid groot. Het beleid van het bestuur is erop gericht de bestaande pensioenen zoveel mogelijk veilig te stellen en als het kan in de komende jaren weer (gedeeltelijk) te indexeren.

Gepubliceerd op 21 januari 2021