Suikerunie

Doordat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2015 (112,9%) lager was dan het vereiste niveau (115,0%), heeft Pensioenfonds Cosun een reservetekort. In verband hiermee hebben wij een herstelplan ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank. In dat plan moesten we aangeven hoe we uiterlijk binnen 11 jaar weer op het vereiste niveau zullen komen. Op basis van ons normale beleid verwachten we dat niveau al ruimschoots voor het verstrijken van die termijn te bereiken. Daarom zijn er vooralsnog geen speciale maatregelen opgenomen in dit herstelplan zoals bijvoorbeeld het korten van de pensioenen.

Gepubliceerd op 21 april 2016