Geldboom

De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,22%. De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 0,76%.

Net als verleden jaar is er ook dit jaar wederom ruimte voor een gedeeltelijke toeslag.
Er is een groot verschil tussen de toeslag voor actieve en niet-actieve deelnemers. Dat komt doordat de indexatie van de actieve deelnemers is gekoppeld aan de loonontwikkeling binnen de CAO van Cosun en die voor niet-actieve deelnemers aan de prijsindex.

Beleidsdekkingsgraad is bepalend

Jaarlijks beslist het bestuur van Pensioenfonds Cosun of het een toeslag kan geven aan de deelnemers. Dat besluit is afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Als die beneden de 110% is mag er geen toeslag worden gegeven. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% of hoger mag het bestuur de pensioenen volledig indexeren. Tussen 110% en 125% is een gedeeltelijke toeslag mogelijk. Eind oktober 2019, het meetmoment voor het bestuur, was de beleidsdekkingsgraad 114,2%. Dit betekende dat er ruimte was voor gedeeltelijke toeslagverlening.

Toeslag voor actieve deelnemers

De toeslag voor de actieve deelnemers is volgens het pensioenreglement gebaseerd op de loonontwikkeling bij Cosun. Daarbij wordt gekeken naar de loonstijging in het voorgaande jaar. In 2019 bedroeg de totale loonstijging 8,42%. De indexatie voor actieve deelnemers is per 1 januari 2020 3,22%. Hiervan wordt 1,20% betaald vanuit de (extra) premie die de werkgever als gevolg van de garantieregeling betaalt. De overige 2,02% wordt gefinancierd uit de vrije reserves van het fonds.

Toeslag voor niet-actieve deelnemers

De toeslag voor niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers) is gebaseerd op de prijsindex (CPI, alle huishoudens in de periode oktober 2018 tot oktober 2019). Deze was 2,72%. Op basis van deze maatstaf kon volgens het indexatiebeleid een toeslag worden toegekend van 0,76%. De pensioengerechtigden zien de toeslag meteen verwerkt in hun pensioenuitkering over januari 2020. De toeslag voor niet-actieve deelnemers wordt volledig gefinancierd uit de vrije reserves van het fonds.

Totale kosten

De totale kosten voor het pensioenfonds om de indexatie per 1 januari 2020 te financieren, bedragen circa € 11,5 miljoen. De dekkingsgraad daalt hierdoor met 1,5%-punt.

Gepubliceerd op 22 januari 2020