Toeslagverlening 1 januari 2018

De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2018 verhoogd met 3,79%. De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 0,78%.

Nadat er vorig jaar geen toeslag kon worden gegeven omdat de beleidsdekkingsgraad te laag was, is er nu gelukkig weer ruimte voor een gedeeltelijke toeslag.
Er is een groot verschil tussen de toeslag voor actieve en niet-actieve deelnemers. Dat komt doordat de indexatie van de actieve deelnemers is gekoppeld aan de loonontwikkeling. De sociale partners binnen Cosun hebben een cao voor 2 jaar (april 2017 tot april 2019) afgesproken waarbij de loonsverhoging in belangrijke mate in 2017 plaatsvindt. Daardoor is de toeslag gebaseerd op een totale loonsverhoging van 5,34%. In 2018 is er geen loonsverhoging en daardoor zal de indexatie voor actieve deelnemers volgend jaar nul zijn.

Beleidsdekkingsgraad is bepalend

Jaarlijks beslist het bestuur van Pensioenfonds Cosun of het een toeslag kan geven aan de deelnemers. Dat besluit is afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Als die beneden de 110% is – zoals in november 2016 het geval was – mag er geen toeslag worden gegeven. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% of hoger mag het bestuur de pensioenen volledig indexeren. Tussen 110% en 125% is een gedeeltelijke toeslag mogelijk. Eind november 2017, het meetmoment voor het bestuur, was de beleidsdekkingsgraad 118,8%. Dit betekende dat er ruimte was voor gedeeltelijke toeslagverlening.

Toeslag voor actieve deelnemers

De toeslag voor de actieve deelnemers is volgens het pensioenreglement gebaseerd op de loonontwikkeling bij Cosun. Daarbij wordt gekeken naar de loonstijging in het voorgaande jaar. In 2017 is een cao voor april 2017 tot april 2019 is afgesproken en in 2017 bedroeg de totale loonstijging 5,34%. Op basis van het indexatiebeleid kon er een toeslag van 3,79% worden gegeven. Daarvan is 1,6% betaald uit de premie en uit de garantie die bij de start van de huidige pensioenregeling in 2015 door de werkgever is afgegeven. De overige 2,19% is betaald uit de vrije reserves van het fonds.

Toeslag voor niet-actieve deelnemers

De toeslag voor niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers) is gebaseerd op de prijsindex (CPI, alle huishoudens in de periode oktober 2016 tot oktober 2017). Deze was 1,33%. Op basis van deze maatstaf kon volgens het indexatiebeleid een toeslag worden toegekend van 0,78%. De pensioengerechtigden zien de toeslag meteen verwerkt in hun pensioenuitkering over januari 2018. De toeslag voor niet-actieve deelnemers wordt gefinancierd uit de vrije reserves van het fonds.

Totale kosten

De totale kosten voor het pensioenfonds om de indexatie per 1 januari 2018 te financieren, bedragen circa € 10,5 miljoen. De dekkingsgraad daalt hierdoor met 1,6%-punt.

Gepubliceerd op 5 januari 2018