Suikerunie

Op vrijdag 19 februari 2016 hebben wij de fiscale jaaropgave aan de pensioengerechtigden met een pensioenuitkering in 2015 per post verzonden.

De fiscale jaaropgave heeft u nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting 2015. Voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting, verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Let op: de fiscale jaaropgave wordt maar eenmaal verstrekt. Indien een instantie een opgaaf van uw pensioenuitkering vraagt, maak dan een kopie en bewaar het origineel.

Gepubliceerd op 19 februari 2016