Het Fonds houdt periodiek een deelnemersonderzoek onder de deelnemers. Het laatste deelnemersonderzoek is uitgevoerd in november 2022. Over de uitkomsten van de onderzoeken wordt een rapport opgesteld. Door het openen van de link hieronder kunt u het rapport met de uitkomsten van het betreffende deelnemersonderzoek lezen.