Controlekamer

Het coronavirus heeft een ingrijpende invloed op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Het heeft gevolgen voor de pensioensector en dus ook voor Pensioenfonds Cosun. Wereldwijd hebben de effectenbeurzen in de afgelopen tijd enorme klappen gehad en daardoor zijn onze beleggingen in waarde gedaald. Daarnaast is de rente nog verder weggezakt.

Net als bij alle andere pensioenfondsen in Nederland is daardoor onze financiële positie verslechterd. In de afgelopen maanden hebben we onze dekkingsgraad dusdanig zien dalen dat het bestuur van mening is dat er sprake is van een crisissituatie. Echter, het bestuur ziet op dit moment nog geen aanleiding om concrete maatregelen te treffen, maar volgt wel met verhoogde alertheid de ontwikkelingen.

Blik op lange termijn

We willen onze deelnemers graag meegeven dat Pensioenfonds Cosun belegt voor de lange termijn met een breed gespreide portefeuille. Ons bestuur volgt alle ontwikkelingen nauwlettend. Het houdt vast aan de uitgezette strategische koers, maar heeft de flexibiliteit om waar nodig bijstellingen te doen. Wij vertrouwen erop dat op langere termijn de financiële positie weer zal herstellen. De solide basis die wij al jaren hebben, helpt daarbij.

Pensioenbetaling op tijd

Verder willen wij onze pensioengerechtigde deelnemers meegeven dat zij zich geen zorgen hoeven te maken dat hun pensioenuitkering niet op tijd zal worden betaald. Onze administrateur Appel Pensioenuitvoering werkt ondanks alle maatschappelijke beperkingen door en zorgt ervoor dat de betalingen op tijd zullen plaatsvinden. Tevens zijn alle nodige voorbereidingen getroffen om de dienstverlening te laten doorgaan, ook als de overheid zou besluiten dat ons land volledig ‘op slot’ gaat. Als u vragen heeft over uw pensioen, blijven de medewerkers van Appel Pensioenuitvoering voor u klaarstaan om die vragen te beantwoorden.

Hart onder de riem voor deelnemers

Wij hopen dat onze deelnemers in goede gezondheid door deze coronacrisis zullen komen. Wij wensen hun voor de komende tijd veel sterkte toe. Ten slotte willen wij als pensioenfonds een hart onder de riem steken van alle actieve deelnemers die onder soms moeilijke omstandigheden met veel inzet en creativiteit hun werk blijven doen. Zij helpen er zo aan mee dat de voedselproductie in Nederland en internationaal zo veel mogelijk op peil blijft.

Gepubliceerd op 27 maart 2020