Suikerbieten

Wytze Dijkstra heeft aangegeven eind 2018 terug te treden als lid van het Verantwoordingsorgaan. In ons pensioenbulletin van oktober 2018 zijn geïnteresseerden voor deze ontstane vacature opgeroepen zich uiterlijk 9 november jl. te melden.

Vanuit de Vereniging van gepensioneerden is de heer Ad Backx voorgedragen voor deze vacature. Het Fonds heeft na de oproep in het pensioenbulletin, vóór de sluitingsdatum van 9 november jl., verder geen aanmeldingen ontvangen. Hierdoor hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden.

In de bestuursvergadering van 20 november jl. heeft het bestuur besloten om Ad Backx te benoemen als lid van het Verantwoordingsorgaan per 1 januari 2019. Wij feliciteren hem met zijn benoeming.

Gepubliceerd op 28 november 2018