ABTN staat voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in de ABTN.